Uprawnienia i praca operatora żurawia wieżowego

Uprawnienia i praca operatora żurawia wieżowego

Praca operatora żurawia wieżowego obejmuje obsługę urządzenia dźwignicowego. Sprzęt taki jest wykorzystywany na budowach, jednocześnie pełni ważną funkcję w zakładach przemysłowych, na kolei i w miejscach składowania drewna. To praca niezwykle odpowiedzialna i wymagająca, dlatego, aby zostać operatorem żurawia wieżowego, trzeba ukończyć specjalistyczny kurs i mieć odpowiednie predyspozycje.

Żuraw wieżowy jest urządzeniem dźwigowym, który zaliczany jest do największych maszyn budowalnych. Jego podstawą jest maszt (wieża), który jest montowany na podłożu stacjonarnym lub przejezdnym. Urządzenie składa się także z wysięgnika poziomego lub wychylnego. Maszt ma kształt i konstrukcję wieży. Zadaniem żurawia wieżowego jest podnoszenie ładunków na haku znajdującym się na linie zainstalowanej na wysięgniku. Udźwig żurawi wieżowych wynosi od kilku do kilkudziesięciu ton. Podstawowymi parametrami technicznymi tych urządzeń są m.in.  udźwig, zasięg wysięgnika, wysokość podnoszenia, moment roboczy oraz moment wywrotu żurawi.

Jak zdobyć uprawnienia na żurawia wieżowego?

Operator żurawi wieżowych może liczyć na ciekawą pracę i dobre zarobki. Jednak praca na tym stanowisku wymaga nie tylko ukończenia kursu, zdania egzaminu państwowego, ale także odpowiednich predyspozycji. Specjalistyczny kurs na operatora żurawia wieżowego składa się dwóch części. Kursant uczestniczy w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Wykłady obejmują wiadomości o dozorze technicznym oraz budowę i typy żurawi wieżowych (stacjonarne, szybkomontujące, szynowe), obowiązki operatorów dźwigów budowlanych i przepisy BHP obowiązujące na stanowisku operatora żurawi wieżowych. Dodatkowo w trakcie kursu uczestnicy mają także zajęcia praktyczne, wtedy uczą się obsługi tych urządzeń. Po ukończonym kursie niezbędne jest pozytywne zaliczenie egzaminu przed komisją UDT. Dopiero po nim kursanci otrzymują uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych.

Jak wygląda praca na żurawiu wieżowym?

Praca operatora żurawia wieżowego obejmuje zespół czynności, które mają zapewnić bezpieczne przemieszczanie ładunków w obrębie miejsca pracy. Przed rozpoczęciem pracy operator zobowiązany jest do zapoznania się ze specyfikacją robót, terenem robót oraz dokumentacją i stanem technicznym żurawia. Po wejściu do kabiny i rozpoczęciu pracy operator zajmuje się obsługą urządzeń sterowniczych żurawia. W związku z tym, że często operator żurawia ma trudności z obserwacją terenu robót, w jego pracę zaangażowany jest także sygnalista. Obowiązkiem sygnalisty jest utrzymywanie komunikacji z operatorem i przekazywanie instrukcji dotyczących przemieszczania się żurawia. Po zakończeniu pracy operator musi zabezpieczyć stanowisko pracy przed samoczynnym uruchomieniem żurawia.

Praca na żurawiu wieżowym jest bardzo wymagająca. Aby ukończyć kurs i zdobyć uprawnienia operatora żurawia wieżowego, trzeba mieć ukończone 18 lat, posiadać podstawowe wykształcenie, dodatkowo należy przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na żurawiu wieżowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *