Na czym polegają i jak przebiegają negocjacje z oraz bez ogłoszenia?

Czy wiesz jakie są najczęściej wykorzystywane formy składania zamówień publicznych? Należą do nich przede wszystkim przetargi ograniczone i nieograniczone, z których korzysta największa ilość firm. Niemniej jednak istnieją również inne formy przetargów, także wykorzystywane przez przedsiębiorców. Możemy wymienić tutaj chociażby zapytania o cenę, przetargi elektroniczne oraz negocjacje, i to właśnie negocjacjom przyjrzyjmy się nieco dokładniej, aby znać podstawowe ich rodzaje oraz różnice je dzielące.

Negocjacje dzielą się na te z ogłoszeniem i bez ogłoszenia. Negocjacje bez ogłoszenia polegają na tym, że zamawiający zaprasza wybranych wykonawców do przeprowadzenia negocjacji, które dotyczyć będą warunków, na jakich dane zamówienie miałoby być zrealizowane. Złożenie ofert, ocena i wyniki przetargów w tym przypadku odbywają się dopiero po przeprowadzeniu negocjacji określających warunki.

Inaczej wygląda sytuacja z negocjacjami z ogłoszeniem. Przede wszystkim rozpoczyna je ogłoszenie o zamówieniu, na którego odpowiadają wykonawcy i przesyłają wnioski o dopuszczenie do postępowania. Na kolejnym etapie zamawiający dokonuje wyboru kilku firm spośród tych, które nadesłały wnioski i zaprasza je do składania wstępnych ofert. Oferty te nie zawierają jednak ceny. W dalszej kolejności zamawiający przystępuje do negocjacji z wykonawcami, które dotyczą oczywiście warunków wykonania zamówienia, a następnie uczestnicy przetargu składają swoje ostateczne oferty, tym razem zawierające ceny. Po tym etapie, zamawiający ocenia oferty, a następnie wybiera wykonawcę i ogłasza wyniki przetargów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *